H805 - Rankin Crile Hemostats 6.25'' Straight ( 802-s 6.5'' 660fs 106-s ) m s v