H807 - Rochester Pean Hemostats 8'' Straight ( 804-s 680fs 108-s ) m s v